KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


 

U góry: W InDesign'ie wybranie opcji - Optical kerning - polepsza spacjowanie pomiędzy dwoma różnymi wielkościami tego samego kroju pisma - Walbaum.
U dołu: Ustawienie Optical kerning może również być użyte w celu automatycznego kerningu kombinacji liter z różnych krojów. Tutaj litera „W” pochodzi z ITC Redonda; pozostała część wyrazu z kroju Walbaum.

 
Kerning (regulacja odstępu między literami, najczęściej poprzez umieszczenieliter bliżej siebie) często jest potrzebnym krokiem na drodze do stworzenia wysokiej jakości typografii. Jednak kerning nie zawsze musi być wykonywany ręcznie, literapo literze. Istnieją potężne narzędzia do kernowania, wbudowane w aplikacje graficzne, których prawdopodobnie już używasz. Zrozumienie zagadnień z nimi związanych zaoszczędzi czas i polepszy jakość wykonywanego przec Ciebie składu tekstu.

Obydwa programy - QuarkXPress i Adobe InDesign - oferują zaawansowanemożliwości ustawiania znaków, włączając w to opcje kontroli i dostosowaniakerningu. Oto przegląd tych możliwości, który pomoże Ci jak najwięcejuzyskać z tych wielce rozbudowanych programów.

Jakie jest rozwiązanie?
Po pierwsze, można pozostać przy fontach systemowychtakich jak Arial, Times, Verdana, Trebuchet lub Geneva, które są wposiadaniu prawie wszystkich użytkowników komputerów. Z wyjątkiem sytuacji, wktórej jesteś pewien, że odbiorca może odczytać formatowanie Twojego tekstu, zróbje jak najprostszym i używaj jedynie znaków klawiaturowych i styli, którenie zginą podczas zmainy formatu zapisu. Dla uwydatniania spróbuj otoczyć Twój ważny tekst *gwiazdkami*. Zastosowanie kapitalików to inna możliwość tworzenia wyróżnień, lecz powinno się je stosować rzadko. Pamiętaj, że wielkie litery są postrzegane w cyfrowym świecie jako KRZYK.


Adobe InDesign
Adobe InDesign oferuje trzy opcje kontroli kerningu, wszystkie ulokowane wCharacter Pallete.

Ustawnienie Metrics powoduje wykorzystanie wbudowanych w fonty parkerningowych. W przypadku gdy font ma odpowiednie tablice par kerningowych toto ustawnienie (zresztą domyślne) jest zwykle najlepszym wyborem (w programie AdobeIllustator ustawienie Metrics nazywane jest Auto).

Ustawienie Optical nie wykorzystuje wbudowanych w fonty tablickerningowych. Zamiast tego, pozwala programowi InDesign ustalić spacjowaniei kerning między wszystkimi parami liter. Może to być przydatne w sytuacjigdy font ma mało lub nie ma wogóle wbudowanych par kerningowych, lub gdy rozstawienie liter nie jest równomierne. Jednakże prawdziwa wartość ustawienia Optical ujawnia się w automatycznym doborze odstępów w przypadku sąsiedztwa znaków z różnych krojów lub o różnych stopniach pisma (patrz rysunek).

Character palette ma jeszcze jedną użyteczną funkcję: po podświetleniu paryliter lub większego kawałka tekstu i ustawienia Character Palette na 0, podświetlony tekst zostanie wyświetlony bez uwzględniania jakiejkolwiekinformacji o kerningu.

Prosimy pamiętać, że bez względu na wybór ustawienia można zawsze, w raziepotrzeby, nadpisać kerning ręcznie.

QuarkXPress
Jest kilka sposobów ustawienia kerningu w QuarkXPress'ie.

Użyj Preferences/Character do ustawienia stopnia pisma, od którego wbudowanetablice kerningowe mają być włączone. Zwykle najlepiej jest aby tablicekerningowe były włączone dla wszystkich stopni pisma. Sprawdź ustawieniapreferencji i w razie potrzyby zredukuj do minimum ustawiany aktywującystopień pisma. (Nawet w przypadku aktywnych wbudowanych par kerningowychmożna nadal ręcznie kernować dowolne pary znaków.)

Okno Kern/Edit (w Utilities) jest często przeoczaną opcją kerningu wQuarkXPress'ie. Pozwala ono na samodzielne ustawienia we wbudowanej do fontutablicy kerningowej, do użytku w jednym lub wszystkich dokumentach TwojegoQuarkXPress'a. Może to być nieocenione przy składzie dużej ilości tekstu.

Gdy zmienia się wartość w Kern/Edit, zmiana ta będzie dotyczyła każdegowystąpienia tej pary znaków jedynie w dokumentach QuarkXPress'a. Zmiana ta niewpływa na font znajdujący się w folderze Fonts ani na użycie fontu w innychaplikacjach.

Jednostki kerningu
Jeśli używany jest zarówno QuarkXPress jak i InDesign (lub inna aplikacja graficzna Adobe) trzeba pamiętać, że te programy kernują posługując się różnymi jednostkami. QuarkXPress przyjmuje za jednostkę wartość 1/200 a InDesign 1/1000. Oznacza to, że wartość kerningu -5 QuarkXpress'a jest równa -25 wInDesign'ie. Można ułatwić sobie przeliczanie poprzez zmianę domyślnej jednostki w InDesign'ie na 20/1000 (równą 1/200 QuarkXPress'a) w Preferences/Units & Increments.

Autor: Ilene Strizver