KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Oznakowania stanowią małą ale bardzo widoczną kategorię projektów typograficznych. Oznakowania, czasami zwane także grafiką środowiskową, obejmują: billboardy i banery, stoiska targowe, plakaty, oznakowania w handlu detalicznym, oznakowania sprzedaży nieruchomości, liternictwo na szybach, tablice magnetyczne, a czasem nawet logotypy. Wybór odpowiednich krojów pism - i odpowiednie ich użycie - ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności każdego projektu oznakowania.

Zacznij od zadania sobie następujących pytań:

 • jaki jest cel oznakowania?
 • jakie są cechy demograficzne grupy docelowej?
 • z jakiej odległości oznakowanie ma być oglądane i rozumiane?
 • ile czasu mają widzowie na zobaczenie i przeczytanie znaku? Oznakowanie może być statyczne, oznakowanie może być tym obok którego się przechodzi lub przejeżdża, a te różnice w jego charakterze mają wpływ na dobór krojów i rodzaj zabiegów typograficznych. Aby projektowanie było skutecznie, trzeba także wiedzieć jakie zostaną zastosowane materiały i metody produkcji. Ich cechy charakterystyczne i ograniczenia wpływają na sposób zachowania się czcionek w ich finalnej formie (np. cienkie kreski mogą w rezultacie stać się grubsze albo jeszcze cieńsze w zależności od zastosowanej technologii produkcji).

Po zdobyciu powyższych informacji należy przestrzegać następujących zasad skutecznego wykorzystania typografii w oznakowaniach:

 • zachowaj minimalną ilość krojów pism - jeden dla głównego przesłania, drugi dla informacji podrzędnej.
 • powstrzymaj się przed chęcią użycia kroju typu „display” mającego delikatne elementy. Zamiast tego użyj kroju typu tekstowego - jego bardziej zdecydowane elementy będą z daleka bardziej czytelne z daleka lub przy szybkim przemieszczaniu odbiorcy.
 • spraw aby twoja wiadomość była któtka i na temat, szczególnie w oznakowaniach, które szybko są mijane.
 • ustaw odstępy międzyliterowe (z wykorzystaniem trackingu) zgodnie z zapotrzebowaniem. Przy wzroście stopnia pisma kroje stają się zbyt otwarte.
 • należy unikać bajeranckiej typografii i innych efektów specjalnych, takich jak zbyt wiele obramowań, cieni i poświat.
 • użyj silnie kontrastujących kolorów aby zapewnić optymalny odczyt i natychmiastowe rozpoznanie.
 • sprawdź, czy krój jest czytelny we wszystkich potencjalnych warunkach oświetleniowych (światło dzienne, nocne, itp.).
 • rozważ używanie symboli i obrazków, aby zastąpić lub wzmocnić przekaz tekstowy.
 • unikaj umieszczania tekstu na skomplikowanym tle.

I na koniec, choć równie ważne jest aby spróbować przetestować oznakowanie w warunkach podobnych do rzeczywistych pod względem wielkości, oświetlenia, odległości oraz wszelkich innych parametrów postrzegania - przed wysłaniem do ostatecznego wydruku lub produkcji.Oprzyj się pokusie wykorzystania sztucznych i / lub ilustracyjnych fontów (takich jak Kiddo, przykład u góry), które mogą wiązać się z tematem, ale są trudne do odczytania. Wybierz prostsze formy literowe (np. Kidprint, przykład u dołu), które są bardziej czytelne ale również przywołują ducha tematu. Użyj kolorów o wysokim kontraście w celu maksymalizacji czytelności.
 


Łączenie symboli i tekstu (po prawej) zamiast jedynie tekstu (po lewej) może pomóc wzmocnić przekaz, zwłaszcza jeśli to będzie postrzegane przez odbiorców będących w ruchu (pieszych lub kierowców).
 


Unikaj tekstu na skomplikowanym tle (u góry), które mogłoby sprawić, że tekst byłby trudny do odczytania. Dla lepszej czytelności i szybszego postrzegania, wyodrębnij tekst z obrazu (u dołu).

Autor oryginału: Ilene Strizver