KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 Wykropkowania
W typografii i projektowaniu, szczegóły mają znaczenie, ale zajmowanie się szczegółami może być czasochłonne. Im więcej korzystasz z „wodotrysków” swojego oprogramowania, tym więcej czasu możesz zaoszczędzić. Oto doskonały przykład: naucz się jak korzystać z funkcji tabularycznych wykropkowań zawartych w aplikacjach a nie będziesz więcej się bał tworzenia spisu treści!

Wykropkowania to powtarzające się kropki lub inne znaki, które prowadzą od końca tekstu w pierwszej kolumnie do początku tekstu w drugiej kolumnie. Dzisiejsze oprogramowanie jest dość rozbudowane i zdolność do automatycznego generowania wykropkowań często pozostaje niezauważona. Nie tylko jest łatwiej gdy program sam to zrobi, ale może być ekscytującym zobaczenie jak wszystkie kropki pojawią się w mgnieniu oka!

Oto jak to zrobić:

Adobe InDesign
InDesign pozwala użyć dowolnych znaków lub krótkich sekwencji znaków (do ośmiu) do tworzenia własnych „wykropkowań”.

 1. Wpisz tekst. Użyj tabulatorów (a nie spacji) do rozdzielenia planowanych kolumn. Użyj znaków miękkiego końca linii (a nie znaku końca akapitu) do zakończenia linii. Umieść kursor między dwiema kolumnami. 2. Przejdź w Menu do Tekst a następnie Tabulatory (Type / Tabs) aby otworzyć Panel Tabulatory.
  Metoda alternatywna:
  Użyj skrótu: Shift+Ctrl+T (PC) lub Shift+Cmd+T (Mac)
 3. Wybierz sposób wyrównywania (do lewego, wyśrodkowany, do prawego, do kropki) i pożądaną szerokość kolumny na tabulatorowej linijce lub wprowadź wartość ręcznie w polu X.
 4. W polu „Linia odniesienia” (Leader) definiując znaki wiodące możesz wpisać ciąg dmaksymalnie ośmiu znaków (licząc ze spacjami). W przykładzie, jako znaku wiodącego użyto pojedynczego znaku podkreślenia.
 5. Zatwierdź klawiszem Return lub Enter. 6. Pamiętaj aby znaki wiodące nie zmniejszały czytelności tekstu.QuarkXPress
QuarkXPress umożliwia wykorzystanie dowolnego znaku lub pary znaków jako znaków wiodących.

 1. Wpisz tekst. Użyj tabulatorów (a nie spacji) do rozdzielenia planowanych kolumn. Użyj znaków miękkiego końca linii (a nie znaku końca akapitu) do zakończenia linii. Umieść kursor między dwiema kolumnami.
 2. Przejdź do „Style / Tabulatory” co otworzy Tabulatory w oknie dialogowym Atrybuty.
 3. Wybierz sposób wyrównywania (do lewego, wyśrodkowany, do prawego, do kropki, do przecinka, lub „wyrównanie do”) i miejsce (w polu „Pozycja”).
 4. Wpisz do dwóch znaków (licząc ze spacją) w polu „Znaki Wypełnienia”.
 5. Naciśnij Zastosuj i OK.

Microsoft Word z MS Office 2003
Microsoft Word może używać kropek, kresek lub linii ciągłej jako znaków wiodących.

 1. Wpisz tekst. Użyj znaków miękkiego końca linii (a nie znaku końca akapitu) do zakończenia linii.
  Umieść kursor między planowanymi dwiema kolumnami.
 2. Przejdź do Format / Tabulatory, a następnie do palety Tabulatory.
 3. Ustaw pozycje tabulatorów, sposób wyrównania i rodzaj znaków wiodących (kropki, kreski lub linia ciągła).
 4. Naciśnij Ustaw i OK.

Microsoft Word z MS Office 2007
Microsoft Word może używać kropek, kresek lub linii ciągłej jako znaków wiodących.

 1. Wpisz tekst.
  Umieść kursor między ostatnim wyrazem lewej cześci wiersza i elementem prawej części wiersza np. przed numerem strony. Wstaw jeden tabulator (wciśnij 1x klawisz Tab) 2. Przyciśnij prawy klawisz myszy aby wywołać okienko formatowania. Wybierz pozycję Akapit.
  Metoda alternatywna:
  Wybierz na Wstążce: Narzędzia główne. W sekcji: Akapit kliknij na małą strzałeczkę rozwijającą okno dialogowe: Akapit 3. W oknie dialogowym Akapit kliknij na dole przycisk: Tabulatory. 4. Otworzy się paleta Tabulatory.
  Ustaw pozycje tabulatora (w poniższym przykładzie 15cm od lewej strony), sposób wyrównania i rodzaj znaków wiodących (kropki, kreski lub linia ciągła). 5. Naciśnij Ustaw i OK. 6. Przy zaznaczonym wyrównywaniu „Do prawej” uzyskamy ładny efekt wyrównywania liczb wielopozycyjnych do prawego marginesu.UWAGA: Aby zachować „wykropkowania” podczas importowania tekstu z programu Word do programu graficznego, nie stosuj metody „kopiowania i wklejania” (copy / paste). W programie InDesign wprowadź tekst za pomocą Plik / Umieść, następnie przejdź do Pokaż Opcje Importu, a następnie wybierz Zachowaj Style i Formatowanie w oknie dialogowym Opcje. W programie QuarkXPress, użyj polecenia Wstaw Tekst.

Autorzy: Ilene Strizver, Paweł Kenig