KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Symbole walut to często pojawiające się elementy w składzie tekstu. W Stanach Zjednoczonych symbolami najpowszechniej używanymi są znaki dolara i centa, aczkolwiek inne też są wielokrotnie używane. Oto przegląd znaków walutowych spotykanych jako uzupełnienie liternictwa większości fontów.

Brytyjski sterling
Brytyjski sterling, potocznie zwany funtem, jest walutą w Anglii, Szkocji i terytoriach Wielkiej Brytanii. Symbol funta wygląda jak kaligrafowana wielka litera L z poprzeczną kreską mniej więcej w połowie wysokości. Znak ten może zostać otrzymany w MacOS poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy option+3. W środowisku MS Windows znak funta jest osiągalny przez wpisanie kodu alt+0163.

Jen
Jen to standardowa jednostka monetarna Japonii. Jej symbol wygląda jak wielka litera Y z podwójnie przekreśloną nóżką. Kombinacja klawiszy dla Jena w MacOS to option+y. W MS Windows symbol Jena jest wywoływany kodem alt+0165.

Floren
Duński floren (zwany także guldenem) był podstawową jednostką monetarną w Holandii do czasu zastąpienia go przez Euro. Symbol florena wygląda jak zamaszyście, pisane, małe f. Sekwencja przycisków w MacOS to option+f. W MS Windows użyj kodu alt+0131.

Euro
Od 1 stycznia 2002 roku, Euro stało się wyłączną walutą 12 krajów członkowskich UE, a mianowicie: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji (z wyjątkiem terytoriów nad Oceanem Spokojnym używających franka CFP), Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. W późniejszym okresie do grona użytkowników dołączyły następujące kraje: Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja i Estonia. Znak Euro wygląda jak wielka litera C podwójnie przekreślona.

Zarówno firmy Apple jak i Microsoft włączyły znaki Euro do fontów dystrybuowanych wraz ze swoimi systemami operacyjnymi i programami od 1998 roku, a większość fontów produkowanych po tym okresie zawiera znak Euro (zastępuje on najczęściej mało wykorzystywany symbol międzynarodowej waluty „¤”). Symbol Euro może zostać wywołany w MacOS przez shift+option+2, a w MS Windows przez kod alt+0128.

Wielu producentów przeprojektowało swoje biblioteki fontów tak aby zawierały znaki Euro o wizerunku zgodnym z charakterem kroju pisma, również wielu producentów umieszcza symbole Euro w nowych fontach. Inni zaoferowali łatwo dostępne fonty zawierające znaki Euro w rozmaitych grubościach i stylach, zaprojektowane tak aby pasowały do szerokiej gamy fontów już istniejących.

UWAGA:
Pamiętaj, aby w MS Windows przy wpisywaniu kodów z klawiatury numerycznej włączyć Num Lock oraz przełączyć klawiaturę na angielską EN. Tak więc aby np. wpisać znak opisany jako alt+0128 (czyli €):

  • przełączamy klawiaturę numeryczną w tryb „numeryczny” wciskając klawisz Num Lock
    i (w zależności od konfiguracji i/lub posiadanego sprzętu) zapali się wtedy na klawiaturze dioda informująca nas o uaktywnieniu trybu Num Lock lub pojawi się stosowna informacja na ekranie
  • przyciskamy i trzymamy wciśnięty lewy klawisz Alt
    (i wciąż trzymamy wciśnięty podczas naciskania całej sekwencji klawiszy!!!)
  • na klawiaturze numerycznej wciskamy kolejno klawisze „0”, potem „1”, potem „2”, potem „8”.
  • teraz możemy zwolnić (puścić) klawisz Alt
  • na ekranie pojawi się wywołany symbol €.

Kody pozostałych symboli umieszczono w poniższej tabeli w kolumnie Kod numeryczny.

Jeśli chcesz wiedzieć jak można sprawdzić, które symbole walut posiada zainstalowany font -
- czytaj dalej w osobnym artykule: Palety znaków

Kodowanie znaków walut dla celów Internetu to oddzielne zagadnienie.

W poniższej tabelce przedstawiamy kody HTML symboli walutowych zawartych w specyfikacji HTML. Niektóre symbole nie są zawarte w domyślnym zestawie znaków a także mogą nie być odpowiednio interpretowane przez różne przeglądarki.
Przed ich zastosowaniem upewnij się, że będą poprawnie wyświetlane.

Pamiętaj, że aby przeglądarka poprawnie wyświetlała znaki z zakresu Unicode w nagłówku strony musi być zawarta deklaracja kodowania strony:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">

Symbol Kod opisowy Kod numeryczny Kod Hex Nazwa symbolu
¤ &curren; &#164; &#xA4; Ogólny symbol waluty
¢ &cent; &#162; &#xA2; Cent
$ $ &#36; &#x24; Dolar
&euro; &#128; &#x80; Euro
ƒ &fnof; &#131; &#x192; Floren
  &#8355; &#x20A3; Frank
£ &pound; &#163; &#xA3; Funt
¥ &yen; &#165; &#xA4; Jen
  &#8356; &#x20A4; Lir
  &#8359; &#x20A7; Peseta

Autorzy: Ilene Strizver, Paweł Kenig