KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


W przypadku kontrowania liter, unikaj krojów z ultracienkimi elementami lub małymi szczelinami, które mogą się przerwać lub zlać po skontrowaniu i spowodować obniżenie czytelności. (trzy górne wiersze)

Upewnij się, że tło skontrowanych liter nie zmniejsza ogólnej czytelności.

Gdy litery są kontrowane mogą wyglądać na bardziej ściśnięte niż przy składzie na białym lub jasnym tle (u góry). Jeśli to nastąpi (w środku), zwiększ tracking (światło międzyliterowe) aby skompensować efekt optycznego „ściągnięcia”.

Skład liter w kontrze - to znaczy, umieszczanie jasnych lub białych znaków na ciemniejszym tle - jest dobrym sposobem na zrobienie uwypukleń jak również pomaga utworzyć silną typograficzną hierarchię. Nagłówek w kontrze może zapewnić przyjemny, przyciągający wzrok punkt wejściowy, skłaniając widza do „spojrzenia tutaj” przed przejściem do innych elementów.

Zasady składu w kontrze

Celem zastosowania liter w kontrze jest stworzenie zainteresowania i kontrastu nie powodującego dysonansu z innymi elementami ani utraty czytelności. Oto najważniejsze czynniki, które należy uwzględnić:

Wybór fontu: Wygląd fontu może ulec zmianie po skontrowaniu; dlatego, wybierz krój pisma, który będzie dobrze się sprawował przy wybranych przez Ciebie warunkach. Fonty bezszeryfowe lub fonty szeryfowe z grubymi szeryfami doskonale nadają się do kontrowania. Unikaj styli ultra cienkich, unikaj styli z bardzo cienkimi szeryfami, unikaj styli dwuelementowych o bardzo kontrastujących elementach, gdyż takie style mogą być zagrożone przy kontrowaniu.

Wybór tła: Skontrowanie liter na gładkiej, ciemnej apli wygląda dobrze, natomiast nieregularne lub żywe tło może utrudnić czytanie. Jest to szczególnie problematyczne gdy liter są skontrowane na skomplikowanym obrazie lub wzorze, skontrowane na jasnym kolorze tła lub zmiennym kolorze tła. Skontrowanie liter na bardziej jednolitym wzorze tła i w bardziej jednolitym kolorze tła da najlepsze wyniki.

Poprawianie odstępów: Jasne bądź białe litery na ciemnym tle wydają się wyglądać bardziej ściśnięte niż ciemne litery na jasnym tle. Stopień, w jakim występuje to zjawisko zależy od wielu zmiennych, w tym od kroju pisma, jego wielkości, długości tekstu, rodzaju zadrukowywanej powierzchni lub medium. Gdy to nastąpi, aby otrzymać dobre odstępy nie powodujące wrażenia zbytniego ściśnięcia, należy zwiększyć tracking (światło międzyliterowe) zwiększając czytelność.

Projektowanie dla medium: Wygląd liter jest zależny od (założonego) medium. Na przykład, grubość drukowanych znaków może ulec zmianie z powodu rozlewania się farby i przyrostu punktów, a także porowatości zadrukowywanej powierzchni. Dodatkowo, kiedy znaki są rasteryzowane dla sieci Web lub dla innych nośników cyfrowych, rozdzielczość i kolor będzie zmienna, wpływając na wygląd tekstu.

Tak więc miej na uwadze wszystkie te czynniki podczas kontrowania liter.

Autor oryginału: Ilene Strizver