KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


 

Przed i po: zmiana pozycji linii bazowej może pomóc w dopieszczaniu typografii na różne sposoby.

Można z dużym prowdopodobieństwem założyć , że używany codziennie przez Ciebie program do składu tektu oferuje naprawdę przydatne funkcje, z których rzadko się korzysta. Jedną z takich niedocenianych funkcji jest możliwość zmiany linii bazowej znaków. I jak sama nazwa wskazuje polega ona przesuwaniu w małych kroczkach znaku (lub ich grupy) w górę lub w dół.
Ogólnie mówiąc, przesunięcia w pionie używają wartości dodatnich aby przesunąć znak do góry i ujemnych aby przesunąć znak do dołu.

Funkcja podnoszenia lub opuszczania znaków jest świetnym narzędziem do dopracowywania typografii. Można ją stosować do:

  • ręcznego tworzenia ułamków zwykłych, niedostępnych w inny sposób. Podnosimy liczbę stanowiącą licznik aby utworzyć ułamek z ukośną kreską ułamkową.
  • optycznego wyrównywania takich znaków jak: ©, ® oraz ™.
  • ustawiania pozycji wypunktowań, umieszczania ornamentów i innych symboli / grafiki umieszczonej w foncie.
  • dodawania ekspresji w przekazie typograficznym, poprzez wznoszenie lub opadanie liter tworząc skaczacy tekst.
  • dostosowywania pozycji nawiasów (okrągłych , kwadratowych, klamr) w zależności od parametrów tekstu, który obejmują.

Większość programów pozwala na zmianę linii bazowej na kilka sposobów. Najlepiej nauczyć się odpowiednich skrótów klawiszowych; jest to najszybszy sposób na osiągnięcie żądanych wyników w przypadkach, w których nie mamy pewności jaka konkretna wartość końcowa da najlepszy efekt. Konkretne wartości liczbowe można zwykle też wpisywać w odpowiednich oknach dialogowych czy paletach.

Prosimy pamiętać, że zmiana linii bazowej znaków nie zmienia wartości odstępów międzywierszowych. Gdy całościowo będziemy zmieniać wartości odstępów międzywierszowych pozycja znaków przesuniętych w pionie zostanie proporcjonalnie zachowana.

Autor oryginału: Ilene Strizver