KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Jeśli chodzi o logotypy, jeden rozmiar niekoniecznie musi pasować do wszystkich zastosowań. Często lekceważonym aspektem projektowania typograficznego logotypów jest potencjalna potrzeba użycia nieco różnych wersji w zależności od wielkości logotypu i typu nośnika. Standardowo używany logotyp może być w stosunkowo niezmiennej wielkości, tak jak to jest w przypadku oznakowania restauracji, opakowań, czasopism, gazet, stron internetowych i reklam. Jednak logotyp często musi występować w różnych rozmiarach, poczynając od bardzo małych wizytówek a kończąc na bardzo dużych, takich jak stoiska na targach, pojazdy czy billboardy.

Aby dostosować się do różnych zastosowań, logotyp może potrzebować wariantywności dla różnych rozmiarów aby pozostawał czytelny i wizualnie proporcjonalny w każdym zastosowaniu. Skalowanie logotypu może optycznie zmienić jego wygląd w sposób subtelny ale znaczący. Ulepszenia mogą obejmować zarówno przestrzenie wewnątrz i wokół znaków, jak również formy samych liter.

Możesz:

  • dostosować odstępy międzyliterowe i międzywyrazowe (czyniąc je bardziej otwartymi gdy logotyp staje się mniejszy i na odwrót)
  • dostosować odstępy między wierszami (jeśli logotyp jest wielowierszowy)
  • otworzyć kontury (zawarte wewnątrz znaków przeciwne obszary) w przypadku zastosowania bardzo grubych fontów, które mają tendencję do zalewania w mniejszych rozmiarach
  • zwiększć lub zmniejszyć grubości cienkich kresek lub całej formy liter (czyniąc je cięższymi gdy logotyp staje się mniejszy i vice versa).
  • zmienić szerokość znaków gdy logotyp maleje, zwłaszcza jeśli są one wąskie lub skondensowane.

Jedna lub więcej z powyższych korekt może być skuteczna, w zależności od konkretnego logotypu i zakresu zmian wielkości i aplikacji. Należy pamiętać, że celowe jest aby zmiany następowały stopniowo, dając logotypowi wrażenie bycia takim samym we wszystkich rozmiarach i zastosowaniach.

W związku z tym, przy projektowaniu (lub powołując się na) projekt logotypu, jest głęboki sens w tym żeby dowiedzieć się o zakresie wielkości dla wszystkich potencjalnych aplikacji i zastosowań, w uzupełnieniu do jego podstawowego wykorzystywania. Twoje rozwiązania mogą zawierać kilka subtelnie różniących się wersji, które utrzymają czytelność i rozpoznawalność logotypu, a także umożliwią zachowanie integralności marki.Logotyp złożony fontami Gill Sans® UltraBold i Neue Helvetica UltraLight wygląda dobrze w większym rozmiarze (u góry) ale gdy jest zwyczajnie zmniejszony (w środku), cienki font wygląda zbyt jasno i jest zbyt stłoczony co znacznie zmniejsza czytelność i deprecjonuje markę.

Czytelność cienkich fontów znacznie się poprawia na dolnych przykładach, co osiągnięto poprzez dodanie obrysu wokół znaków i lekkiemu rozstrzeleniu liter (przykład dolny-lewy) lub poprzez złożenie słowa fontem o większej grubości, to jest fontem Neue Helvetica Light (przykład dolny-prawy).

 

Autor oryginału: Ilene Strizver