KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Powyższy obraz to fragment strony www.gmina.pl. zamieszczony tu w celach ilustracyjnych. (c) Szulc Efekt Sp. z o.o.
(Font użyty w nawigacji ww. strony to właśnie FF DIN Regular.)

 

Sprawa ew. bezumownego użycia fontu FF DIN w szablonach stron WWW Urzędów Gmin

Nasza Agencja odbiera coraz więcej zapytań od zdezorientowanych Klientów firmy Szulc Efekt Sp. z o.o. w kwestii zapytań o legalność użycia składników oprogramowania (fontów) na stronach Urzędów Gmin.

Z jednej strony są oni informowani przez nas o ew. podejrzeniu bezumownego wykorzystania fontu w ich serwisach WWW a z drugiej strony firma Szulc Efekt Sp. z o.o. rozsyła „poemat”, w którym notabene expressis verbis ad vocem pisze:

„Usługodawca - Szulc Efekt Sp. z o.o.. - potwierdza brak wad fizycznych i prawnych w dostarczanych produktach / usługach - sprecyzowanych w odnośnej pierwotnej umowie. Oświadczamy - w niniejszym piśmie - [...] że użytkowana przez Gminę Strona WWW - posiada wszelkie elementy wykonane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 tj. z 2017.05.05) w tym zakresie modułów i czcionek.”

Jeśli jest to prawdą, to dlaczego firma Szulc Efekt Sp. z o.o. zaczyna „po cichu” kupować - legalizować licencje dla wybranych Urzędów Gmin?

Ponieważ coraz więcej Urzędów otrzymało przytoczone powyżej pismo od firmy Szulc Efekt Sp. z o.o. - czyli oficjalny dowód poświadczający nieprawdę - chętnie pomożemy Państwa prawnikom w wyjaśnieniu tej sprawy z firmą Szulc Efekt Sp. z o.o.

W związku z tym, szykuje się szeroka na całą Polskę sprawa ew. bezprawnego dostarczania przez w/w firmę kopii fontów FF DIN niemieckiego producenta FontShop International / Monotype GmbH. z siedzibą w Berlinie.

Stąd finalne procedury prawne muszą być oparte na prawodawstwie niemieckim.

 

Nasze wstępne propozycje

Zamiast żyć w niepokoju, niepewności, angażować Radców Prawnych, przysyłać do naszej Agencji kopie korespondencji, zapytań i wyjaśnień - proponujemy aby przed upływem okresu abonamentowego i wznowieniem opłaty z tytułu używania strony WWW

zażądać od firmy Szulc Efekt Sp. z o.o. dowodu posiadania / opłacenia indywidualnej licencji za wykorzystywany składnik oprogramowania (tj. za font FF DIN Regular).

Jeśli firma Szulc Efekt Sp. z o.o. naprawdę opłaca licencję za font (czcionkę) to niech to Państwu udowodni...
Nie jest to żadna tajemnica handlowa a raczej dowód dbałości o Klienta i jego interesy.

Jeśli takiego dowodu nie przedstawi, to wszystkie dalsze zapewnienia o „działaniu lege artis na przedmiotowym rynku już prawie 25 lat” można uznać za mało przekonujące.

Ostrzegamy, że opłacanie licencji za towar / usługę, mając już świadomość jej ewentualnych braków prawnych, może narazić Urząd na nieprzyjemności i posądzenie o paserstwo...

 

Trochę faktów dla dociekliwych...

Przy tworzeniu stron WWW (tak jak przy projektowaniu publikacji) możemy zastosować różnego rodzaju liternictwo - czcionki (fonty).

Użyty w szablonie Urzędów Gmin font FF DIN zawsze był i jest fontem komercyjnym, wymagającym oddzielnego zakupu z odpowiednią licencją. Font ten nigdy nie był dostępny z jakąkolwiek inną licencją zezwalającą na jago bezpłatne używanie. Dodatkowo, licencje do zastosowań na stronach internetowych są wyceniane w zależności od maksymalnego ruchu na stronie (w ujęciu miesięcznym). Tak więc licencja dla właściciela bardziej popularnego serwisu WWW, o większym ruchu, będzie kosztować więcej niż właściciela serwisu WWW o ruchu mniejszym.

Font FF DIN jest prawdopodobnie bezumownie używany również przez samą firmę Szulc Efekt Sp. z o.o. na stronie www.gmina.pl

a dokładnie widać, że mówimy tu o:

Font FF DIN jest fontem bardzo czytelnym w małych wielkościach (w małych stopniach pisma) i dlatego jest fontem popularnym w zastosowaniach internetowych - co nie znaczy, że można go nielegalnie używać bez uiszczania odpowiedniej opłaty.

Zapisy o użyciu fontu widnieją w kodzie strony www.gmina.pl:

Font został samodzielnie przekonwertowany z formatu DTP na formaty: woff, ttf, eot,... a takie działanie jest dodatkowo wyraźnie zabronione w licencji.

W pobranych ze strony www.gmina.pl plikach fontów odnajdujemy nieusunięte zapisy copyright producenta:

Powyższy zapis licencyjny potwierdzony jest na stronie producenta:

Czy jest to ten sam produkt? - zobaczmy poniżej... Na obrazku poniżej, prezentujemy nałożone wybrane litery z fontu pobranego ze strony, na te same znaki fontu pochodzącego z obecnej dystrybucji producenta.

Zapewne zgodność „punkt w punkt” nie powstała przypadkowo...

Oczywiście kopie obu fontów możemy udostępnić odpowiedniemu biegłemu sądowemu, jeśli dostaniemy takie zapytanie.

Dokumentacja dowodowa dla organów sądowych jest właściwie zabezpieczona z zachowaniem najwyższej staranności (kopie stron WWW, pliki CSS, kopie fontów, logi z serwerów, wersje archiwalne stron) i można stwierdzić, że w niedługim czasie Gminy zostaną uwolnione od ew. zarzutu nielegalnego użytkowania fontów FF DIN po niezbędnym zakupie i zrealizowaniu kar przez firmę Szulc Efekt Sp. z o.o. przy wzajemnej współpracy Gmin.

Jakiekolwiek działanie mające na celu podmianę lub usunięcie fontów na stronach GMIN (tzw. dowodów rzeczowych) może tylko prowadzić do eskalacji ew. żądań Producenta i może zostać uznane za próbę mataczenia.

Wnioski

Czy przedstawione powyżej fakty jednoznacznie dowodzą, że firma Szulc Efekt Sp. z o.o. używa na swojej stronie oraz na stronach Urzędów fontów bez licencji?

Dopóki Sąd nie wyda ostatecznego wyroku - nie możemy oficjalnie nic więcej napisać... a Prezes firmy Szulc Efekt Sp. z o.o. unika kontaktu...