KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Oto dzieło firmy Linotype, sygnowane hasłem „Made in Germany”. DIN Next jest rodziną fontów zainspirowaną projektem klasycznego kroju niemieckiego przemysłu: DIN 1451 Engschrift i Mittelschrift. Firma Linotype dostarcza swoim klientom oba te fonty od 1980 roku. W ostatnim czasie stały się one jeszcze bardziej popularne a projektancji domagali się nowych odmian. Dyrektor Typograficzny firmy Linotype, Akira Kobayashi nadzorował proces tworzenia nowej rodziny fontów bazujących na tych klasycznych projektach.

Proces rozpoczęto analizą i badaniem dwóch oryginalnych odmian DIN 1451 oraz DIN 1451 Mittelschrift - których nazwy oznaczały po prostu „skondensowany” i „regular”. Akira Kobayashi zauważył, że niektóre litery nie były spójne - inaczej wyglądały w obu fontach. Zanim więc nowa rodzina DIN Next mogła być rozszerzona w grupę 7 grubości (od Ultra Light do Black) te nieścisłości musiały zostać usunięte.

Podczas procesu projektowania dodano wiele dodatkowych funkcji. Każdy font zawiera teraz kapitaliki oraz cyfry nautyczne. Wprowadzono również następujące zmiany:

 1. Wersaliki C oraz G posiadają dwie formy: jedną z płaskimi zakończeniami kresek i drugą z zakończeniami ukośnymi.
 2. Wersalik I może być używany w wersji szeryfowej lub bezszeryfowej.
 3. Litera tekstowa a posiada wersję alternatywną „jednopoziomową” taką jak w kroju Futura.
 4. Litera tekstowa q posiada formę alterantywną w której zakończenie wydłużenia dolnego zwrócone jest ku górze.
 5. Znak ß posiada wersję alternatywną, która wygląda na kombinację „długiego s” i „długiego z”.
  Tę historycznę formę literniczą można odnaleźć na znakach ulicznych Berlina Zachodniego.
 6. Cyfra 1 posiada wersję alternatywną posiadającą szeryfy u podstawy.
 7. Cyfry 6 oraz 9 posiadają zaokrąglone wersje alternatywne.
 8. Cyfra 0 posiada wersję przekreśloną.
 9. Cyfra 7 oraz wersalik Z posiadają wersje alternatywne, z dodatkowym przekreśleniem elementów ukośnych.
  Ten rodzaj pisania spotykany jest często w piśmie odręcznym w Niemczech.

Każda z siedmiu grubości kroju DIN Next dostępna jest w 3 odmianach: prostej (Regular), kursywianej (Italic) oraz skondensowanej (Condensed). W rodzienie zawarty jest również zestaw odmian „zaokrąglonych” (DIN Next Rounded), powiększając w ten sposób całkowitą liczbę odmian do 25. DIN Next jest częścią tzw. Platinum Collection - wyjątkowych zestawów fontów firmy Linotype.

Tło historyczne
Skrót „DIN” rozwija się jako „Deutsches Institut für Normung e.V.,”, który oznacza Niemiecki Instytut Norm. W roku 1936 Niemiecki Komitet Standaryzacji przyjął krój DIN 1451 za standard w takich obszarach jak technologia, ruch uliczny, administracja i handel. Projekt fontu miał być wykorzystywany na niemieckich znakach drogowych oraz tabliczkach z nazwami ulic. Komitet chciał fontu bezszeryfowego, uważając iż będzie bardziej czytelny, prosty w odbiorze i łatwy w repordukcji. Nie zamierzano go wykorzystywać w reklamie ani żadnych zastosowaniach artystycznych.

Jako że oryginalne kroje DIN 1451 Engschrift i Mittelschrift zostały zaprojektowane przez inżynierów ich litery zostały szczegółowo zaplanowane. Jest to dosyć niespotykane podejście mając na względzie sposób powstania większość krojów pism. Każdej litera była wyrysowana prawie w taki sposób w jaki architekt tworzy plany budowy domu. Przyświacała temu działaniu myśl aby litery mogły by łatwo reprodukowane w różnych rozmiarach przez urządzenia.

Do kroju DIN 1451 stworzono również zestawy szablonów liter i wciąż można je znaleźć na biurkach architektów, projektantów i inżynierów w całych Niemczech. W przypadku tworzenia oficjalnych napisów bądź planów, kreślarz wykorzystywał arkusze szablonów wraz z rapitografem. Czasami wyniki były dosyć niechlujne lecz większa część niemieckich inżynierów tworzyła prace staranne i schludne.

Odkąd DIN 1451 szybko pokrywał wszystkie niemieckie oznakowania nazw miast i znaków drogowych stał się wystarczająco znany aby przedostać się do katalogów grafików i dyrektorów artystycznych w pracowniach reklamowych. Cyfrowa wersja DIN 1451 będzie zaadoptowana i wykorzystywana przez grafików również w innych krajach, umacniając jej światową reputację.

Adaptacja
W literach kroju DIN Next występuje wiele subtelnych różnic w stosunku do oryginału DIN 1451. Zmiany te wprowadził Kobayashi aby jeszcze bardziej przystosować rodzinę fontów na potrzeby mediów XXI wieku. Na przykład, pomimo, że DIN 1451 posiada zakończenia w postaci kątów, DIN Next ma rogi zaokrąglone. Te lekkie zmiękczenie jest ukłonem w kierunku przeszłości DIN 1451. Wiele znaków w których wykorzystywano DIN 1451 było wycinanych frezami, które nie potrafią wyciąć ostrych rogów; ich zaokrąglone głowice najlepiej wycinają zaokrąglone rogi.

Oto dlaczego DIN Next Rounded staję się na nowo interesujący. Projekt jego liter „sięga do korzeni”, do frezów, które właśnie w taki spsób by je wycinały. Frezy najlepiej wycinają zaokrąglone litery stąd DIN Next Rounded udostępnia tę tradycję na twoim cyfrowym pulpicie.

Podsumowanie
Fonty DIN 1451 Engschrift oraz Mittelschrift pochodzące od Linotype posiadają certyfikat niemieckiego instytutu DIN do użytku w oficjalnych pracach do tworzenia oznakowań. Pozostają one wciąż oficjalnymi niemieckimi krojami dla prac tego typu. DIN Next jest projektem zupełnie nowym. I jako taki stwarza inne możliwości i może być używany do innych projektów. Projektanci z innych krajów mogą zdecydować, aby go użyć do oznakowań przemysłowych w swoich krajach! Dlaczego nie? DIN Next został dopracowany z myślą o projektantach grafiki ale jego przemysłowe dziedzictwo czyni go zaskakująco funkcjonalnym w dowolnym zastosowaniu.

Rodzina zawiera 25 odmian fontów w formacie OpenType, przygotowanych z zestawem znaków Western + CE oraz posiada zaawansowane funkcje typograficzne tzw. OpenType features.