KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Firma Monotype rozpoczęła produkcję matryc krojów pism dla swoich maszyn do składu czcionkowego pod koniec XIX wieku. Proces technologiczny wymagał przygotowania zestawu 10 calowych (25cm) rysunków zawierających szcegółowy projekt i wymiarowanie każdej litery w kroju.
Na samym początku projekty bazowały na krojach będących w użyciu przez ówczesny przemysł poligraficzny, ale po paru latach powstawało coraz więcej nowych krojów pism. Niektóre z nich powstawały w oparciu o źródła historyczne a niektóre były zupełnie nowe, jak będące do dziś ikonami, rodziny Times New Roman czy Gill Sans.

Obecne biura firmy Monotype, położone w miejscowości Salfords, w hrabstwie Surrey, w Anglii, znajdują się w tym samym miejscu, gdzie wcześniej istniała fabryka produkująca maszyny do składu gorącego. Umożliwiło to zachowanie kompletnych archiwów własnego Biura Projektów Monotype (Type Drawing Office), nawet już po zakończeniu produkcji matryc czcionek.

Wspomniane archiwa dokumentują wkład ponad 80 lat pracy nad rozwojem krojów pism (plus wiele starszych materiałów z innych źródeł zgromadzonych przez te lata). Odnajdujemy tam rysunki wszystkich czcionek do składu gorącego, poczynając od najstarszego - Modern Series 1 - z roku 1900, włączając w to powiązaną korespondencje i zapiski projektantów, wydruki próbne oraz statystykę. Cały ten materiał był niezwykle pomocny w procesie transferowania wielu krojów pism do nowych form czy formatów zapisu, wraz ze zmianami technologii. Dotyczyło to powstającego fotoskładu (ramki fotomatrycowe) oraz krojów w postaci cyfrowej (fontów komputerowych).

Obecnie archiwum jest kopalnią wiedzy o wielu klasycznych światowych krojach pism nadal będących w użyciu a także źródłem inspiracji dla współczesnych projektantów, zarówno z firmy Monotype jak i firm zewnętrznych.

Poniżej prezentujemy parę zdjęć z podróży w czasie po archiwach...

 

Oryginalne szkice i rysunki

 


1. Pastonchi (Eduardo Cotti i Francesco
    Pastonchi, 1927)

2. Centaur Roman (Bruce Rogers, 1914)

3. Albertina (Chris Brand, 1961)

4. Przykład drobnych modyfikacji litery
    w kroju Times New Roman dla różnych
    wielkości czcionek metalowych.

 

 

5. Gill Sans (Eric Gill, 1928)

6. Gill Sans Ultra Bold (Eric Gill, 1933)

7. Gill Sans Italic (Eric Gill, 1928)

8. Podpis Erica Gill

9. Oryginalne szkice Centaur Italic
    (Arrighi) Frederica Warde (ok. 1929)

 

Przemiany technologiczne

 


1. Skład czcionkami ołowianymi z odlewarki Monotype

2. Ramka matrycowa do odlewarki

3. Mosiężny wzorzec litery Linotype Alte-Schwabacher

4. Klawiatura składarki (tastra) Monotype

5. Zarys znaku na folii dla kroju Neue Helvetica z widocznymi
    detalami poprawiającymi ostrość w składzie fotograficznym

6. Instrukcje hintingu w kroju TrueType

 

Rozwój biznesu


 

1. Lista krojów Monotype

2. Lista krojów Linotype

3. Zakłady Monotype (ok. 1973)

4. Australijski patent na system składu
    gorącego typu Lanston Monotype

5. Monotype Pocket Information
    - przewodnik operatora składarki (tastra)
    i odlewarki Monotype

 

Działania promocyjne

 

1. Oprawione wolumeny The Monotype
    Recorder

2. Broszura reklamowa kroju
    Gill Sans Extra Light

3. Plakat promocyjny rodziny krojów
    Rockwell

4. Plakat reklamowy kroju Gill Sans
    Extra Bold

5. Plakat promocyjny rodziny krojów
    Gill Sans

6. Strona tytułowa The Monotype
    Newsletter

7. Reklama wewnętrzna The Monotype
    Recorder

 

Szkice i projekty

 

1. Times New Roman (1931)

2. Rysunek Arial Rounded oznaczony do
    dygitalizacji

3. Linotype Alte-Schwabacher

4. Różne akcenty umiejscowione nad znakiem

5. Krzywiki i przymiary używane w wykreślaniu
    znaków

6. Rysunki Gill Sans (1945)

7. 10-calowy szkic kroju Monotype Scotch     Roman

8. Robin Nicholas demonstruje użycie krzywika

9. Detal kroju Gill Sans z nakładającymi się
    kształtami kolejnych wersji

10. Fragment rysunku z 1931 roku
     (Enid Banyard)