KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Braille jest rozpoznawalnym w świecie systemem zapisu i odczytu informacji dla niewidomych i niedowidzących. System ten został wymyślony w 1852 przez Louisa Braille'a (1809-1852), który żył we Francji i stracił wzrok w wieku 3 lat.

Zapis Braille'a nie jest językiem, jest odmiennym sposobem zapisu i odczytu znaków. Znaki są reprezentowane przez układ wypukłych punktów. Na każdy ze znaków (tzw. komórkę) składa się sześć kropek ułożonych w kształcie prostokąta posiadającego dwie kolumny po 3 kropki. Punkt może być wzniesiony na każdej z 6 pozycji tworząc wiele różnych kombinacji. Istnieje 64 takich wariantów (wliczając spację, gdy żaden z punktów nie jest uniesiony).
Dla celów łatwiejszego rozpoznawania, każda kombinacja może być opisana poprzez określenie pozycji, w których punkty są uniesione. I tak punkty w lewej kulumnie mają odpowiednio numery (z góry na dół) 1, 2 i 3 a w prawej kolumnie (z góry na dół) 4,5 oraz 6. Tak więc znak o punktach 1-3-4 posiada komórkę w której 3 punkty są uniesione:
najwyższy i najniższy w lewej kolumnie i najwyższy w prawej kolumnie (litera „M”).

Sposób budowania kolejnych znaków alfabatu Braille'a.

Istnieje wiele specyfikacji składania znaków Braille'a. Jednakże fonty PharmaBraille (cały ich zestaw) spełnia postanowienia specyfikacji Marburg Medium, jako rekomendowanej przez Komisję Europejską, standardy Can-Am Braille oraz ECMA EuroBraille dla przygotowania opakowań i oznaczeń dla niewidomych dla produktów farmaceutycznych.

Specyfikacja systemu Braille według wytycznych Marburg Medium

  • Średnica punktu 1.3-1.6mm
  • Odstępy między punktami 2.5mm (mierzone od środków punktów)
  • Odstępy między znakami 6.0mm (mierzone od środków punktów)
  • Odstęp między kolejnymi linaimi tekstu 10.0mm.

Marburg Medium Braille Cell Spacing Konwencja spacjowania sytemu Marburg Medium oraz wymiary znaków Braille'a dla matrycy wklęsłej (patrycy) oraz dla klisz fotograficznych i plików elektronicznych.

Legenda
Tolerancja: ±0.1mm

  1. 2.5mm
  2. 2.5mm
  3. 6.0mm pomiędzy dwoma znakami
  4. 12.0mm odstępy międzywyrazowe
  5. 10.0mm odstępy między kolejnymi wierszami

Może się zdażyć, że podanych tu wartości nie da się osiągnąć w praktyce. W zależności od podłoża i stosowanej techniki wytłaczania (lub nanoszenia punktów) tolerancja może nie być zachowana, np. odstępy między kolejnymi wierszami przy stosowaniu podawania nalepek z taśmy z perforacją (tzw. traktora) gdzie górne wartości odstępów są często przekraczane.

Każdy kraj posiada swój własny kod Braille'a. Są pewne podobieństwa ale też i wyraźne różnice. Stąd też fonty Braille'a PharmaBraille są dostarczane z odpowiednim kodowaniem i formacie dla danego kraju.

Fonty PharmaBraille dostarczane są jako pliki w formacie OpenType (PostScript) i z powodzeniem mogą być stosowane zarówno w komputerach PC jak i Macintosh i są kompatybilne z takimi aplikacjami jak: Word, Illustrator, InDesign, QuarkXpress, FreeHand etc.

Każdy zestaw językowy zawiera po 3 fonty: PharmaBraille Regular, PharmaBraille Grid oraz PharmaBraille Letter czyli wszystko czego można potrzebować przy projektowaniu opisów opakowań w zastosowaniach farmaceutycznych.

PharmaBraille Regular PharmaBraille Grid PharmaBraille Letter
PharmaBraille UK Braille Font Regular PharmaBraille Braille Font Grid PharmaBraille Braille font letter
Ten rodzaj jest używany w procesie wytłaczania opakowań farmaceutycznych. Bardzo przydatny przy kontroli wizualnej spacjowania. Podgląd wizualny przy sprawdzaniu znaków poza obszarem wykrojnika.

Pełen zestaw fontów PharmaBraille
Zawiera wszystkie 26 zestawów narodowych: Anglia i Irlandia, Ameryka Północna (Can-Am Braille), European Blind Union Medicinal Braille, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Dania, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Polska, Czechy Słowakia, Słowenia, Grecja, Węgry, Bułgaria, Rosja, Ukraina, Rumunia, Estonia, Łotwa oraz Islandia.

Transkrypcja Braille
Istnieje możliwość zapisu alfabetem Braille'a tekstu tylko poprzez zamianę znaku alfabetu łacińskiego na odpowiadający mu znak systemu Braille'a - system taki, zwany Klasą 1 (Grade 1 Braille), jest stosowany prez początkujących użytkowników. Jednak z tego samego powodu (łatwość zrozumienia) Klasa 1 jest rekomendowana przy tworzeniu opakowań medycznych i farmaceutycznych.

Znaki alfabetu Braille'a zajmują dużo więcej miejsca niż ich standardowe odpowiedniki literowe i na standardowej stronie o wymiarach 28cm × 28cm mieści się tylko 25 linii po 40 znaków. Aby więc zredukować zajmowane miejsce i zwiększyć szybkość czytania prawie wszystkie książki składane alfabetem Braille'a są konwertowane na tzw. Klasę 2 (Grade 2 Braille), która wykorzystuje system skrótów. Podobnie jak większość zaawansowanych czynności językowych, używanie języka Braille'a Klasy 2 wymaga skomplikowanego przygotowania. Instrukcje dotyczące używania tego systemu w Bibliotece Kongresu Library mają podad 200 stron zaleceń i wskazówek. Przekład zapisu Braille'a z Klasy 1 na Klasę 2 jest procesem wymagającym dużej umiejętności i musi przechodzić przez wiele testów weryfikacyjnych.

Klasa 3 (Grade 3 Braille) jest systemem, który zawiera jeszcze więcej dodatkowych skrótów, prawie „ocierających” się o stenografię. Nie używa się go w publikacjach i jest najczęściej stosowany lokalnie przez poszczególnych użytkowników.

Zalecenia tworzenia opakowań farmaceutycznych rekomendują stosowanie Klasy 1 (Grade 1 Braille - tzw. „niezagęszczony” Braille).

Przedstawione tu fonty PharmaBraille są fontami Klasy 1 (Grade 1 Braille) i są dostępne w sprzedaży w Kentype zarówno na sztuki (w pakietach językowych) jak i w komplecie.