KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Nie, nie są to konkretnie „te same” fonty oferowane w Polsce niegdyś na płytkach CD, lecz właśnie „takie same” podstawowe licencjonowane fonty dostarczane „na sztuki” i odpowiednio przygotowywane / polonizowane od początku.

Z powodu swej popularności wciąż są szeroko wykorzystywane, chociaż często są już dosyć wyekspoloatowane graficznie.

Z powodu ograniczeń w dystrybucji ich pierwotnych wersji i braku dostępności w pełnej gamie formatów wszelkie potrzebne formaty dostępne są u nas wraz z odpowiednimi licencjami podstawowymi lub wielostanowiskowymi.

Jak wiadomo, fonty pochodzenia Bitstream stanowią najczęściej mniej lub bardziej udane odpowiedniki, uznanych projektów innych twórców czy domów typograficznych.

Firma Bitstream w swych materiałach informacyjnych pisze:
Firmy, które tworzą kroje pism często zastrzegają prawa do nazw fontów. Mogą one udzielać innym firmom (lub odmawiać) licencji do swych zastrzeżonych znaków towarowych w zależności od uwarunkowań konkurencyjnych. Odmowy takie powodują powstanie nazw alternatywnych, a w przypadku popularnych projektów prowadzą do mylącego i nieuniknionego rozprzestrzeniania się nowych nazw.

Tak więc mamy:

  • Swiss 721 zamiast Helvetica (Linotype)
  • Humanist 521 zamiast Gill Sans (Monotype)
  • Aldine 721 zamiast Plantin (Monotype)
  • Gothic 725 zamiast Akzidenz Grotesk (Berthold)
  • Humanist 777 zamiast Frutiger (Linotype)
  • Zapf Calligraphic 801 zamiast Palatino (Linotype)
  • Zapf Humanist 601 zamiast Optima (Linotype)