KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2014 r., pozycja 1522, opublikowano OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Określone są w nim szczegółowe wytyczne zasad wydawania i konstrukcji graficznej oznakowań pojazdów mechanicznych.

Font Tablica Rejestracyjna powstał zgodnie z zamieszczonymi tam parametrami. Ponieważ w rozporządzeniu wzory znaków (liter i cyfr) wykreślono w sposób geometryczny (posiadają ostre zakończenia) taki font wyglądałby dosyć sztucznie. W procesie wytłaczania tablic, ze względów technologicznych, krawędzie znaków zyskują zaokrąglenia. Do uzyskania bardziej realistycznego efektu gotowych „wytłoczonych” znaków przygotowaliśmy font Tablica Rejestracyjna Round.

Fonty umożliwiają skład numerów tablic rejestracyjnych z zachowaniem szczegółowo określonego spacjowania (jak pokazuje poniższy rysunek zaczerpnięty z Dz.U.) dla różnorakiego systemu kombinacji liter i cyfr. Każdy znak posiada dwie wersje szerokości: normalną i wąską.