KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


W przypadku gdybyś chciał skopiować fonty koledze... oto dobra rada nim stanie się to nieopłacalne.

Dobra rada
Niedozwolone powielanie oprogramowania jest nie tylko nieetyczne ale również nielegalne. Może narazić Ciebie i Twoją firmę na grzywny i kary przez co wszyscy tracą. Tak jak nie bierzesz pod uwagę reprodukowania pracy jakiegoś artysty bez jego zgody, tak samo oprogramowanie fontów będące przecież dziełem projektanckim nie powinno być kopiowane. Prosimy poświęcić kilka minut na zapoznanie się z poniższymi informacjami. Te kilka minut może zaoszczędzić Ci wiele kłopotów.

Związki budowane na zaufaniu
Choć treści tutaj zawarte zostały zaprezentowane przez firmę Linotype Library, obowiązują w przypadku używania fontów pochodzących od innych producentów. Firma Linotype należy do zrzeszenia „Association Typographique Internationale” (ATypI), organizacji zajmującej się międzynarodową opieką nad dziełami typograficznymi. Misją firmy Linotype jest dostarczanie Ci oprogramowania fontów najwyższej jakości. Bardzo się staramy aby zasłużyć na Twoje zaufanie. Czynimy to poprzez zagwarantowanie właściwego działania naszych produktów oraz jasność i kompletność dokumentacji. Udzielane przez nas wsparcie techniczne może dopomóc Ci w pełni eksploatować możliwości jakie oferują nasze kroje pism.

Zakup oprogramowania fontów
Z drugiej jednak strony, nasza działalność zależy od przychodu jaki dają nam kroje pism i ich reprezentacja cyfrowa - fonty. Staramy się utrzymać dotychczasowy rytm publikacji nowych krojów pism. Przychody ze sprzedaży praw do używania fontów muszą pokryć fundusze na tantiemy dla oryginalnych projektantów i opłaty dla firm udzielających praw licencyjnych. Działa to na takiej samej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku innych twórców otrzymujących wynagrodzenie za rezultaty swojej pracy. Aby cały ten system mógł działać musisz spełnić warunek używania jedynie tych krojów pism do których nabyłeś prawo.

Znaczenie niedozwolonego kopiowania
Zawsze gdy font jest nielegalnie reprodukowany mamy doczynienia z okradzeniem developera z zarobku potrzebnego do wypłacenia należności projektantowi, potrzebnego do sfinansowania prac związanych z aktualizacjami czy wreszcie potrzebnego do opracowywania i wprowadzania nowych rozwiązań. Gdyby projektanci nie otrzymywali wynagrodzenia za swoją pracę mogliby nie znaleźć powodu, dla którego mieliby opracowywać nowe kroje pism.

Z punktu widzenia prawa
Gdy kupujesz oprogramowanie fontów, kupujesz prawo do używania tego oprogramowania i do wykonania dla siebie jednej kopii zapasowej. (Prosimy zapoznać się z Umową Licencyjną Użytkownika „User License”). Prawo do powielania (Copyright) należy do producenta, a Twoja licencja odnosi się jedynie do wykonania tej jednej jedynej kopii zapasowej. Prawo do wykonania dodatkowych kopii można uzyskać od producenta poprzez zakup specjalnej Licencji Multi-Użytkownika (Multi-User License).

Prawidłowy sposób używania fontów
Wiele krajów chroni oprogramowanie poprzez ustawy o prawach autorskich i prawach do powielania (Copyright), które zabraniają reprodukcji i dystrybucji oprogramowania bez stosownych zezwoleń udzielonych przez oryginalnego wytwórcę. Nawet robienie tak zwanych „kopii do zapoznania się” (evaluation-copies) - np. kopii oprogramowania używanego w pracy do prywatnego wykorzystania w domu jest nielegalne. Konsekwencje mogą być poważne jako, że szkody wynikające z naruszenia praw autorskich i praw do powielania mogą być wysokie.

Co można zrobić we własnej firmie?
Prawo dotyczące powielania obejmuje oczywiście zarówno osoby indywidualne jak i organizacje. Jako, że wytwórcy krojów pism zdawali sobie sprawę z narastającego problemu niedozwolonego kopiowania połączyliśmy się ze sobą aby działać wspólnie. Niektóre z naszych metod polegają na zwiększonej kontroli i podejmowaniu kroków prawnych przeciwko kopiowaniu. Dlatego też najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla Twojej firmy jest zagwarantowanie aby każde urządzenie, na którym uruchamiane jest oprogramowania fontów posiadało jego autoryzowaną kopię. Wszystkie kopie muszą być licencjonowane. Jeżeli nawet jeden pracownik zatrudniony w Twojej firmie używa nieautoryzowanej kopii, to cała organizacja odpowiada za postępowanie wbrew prawu. Zwracamy uwagę na fakt, że robienie nieautoryzowanych kopii oprogramowania fontów w rzeczywistości nie różni się od kradzieży towaru z półki sklepowej. Kopiowanie jest czynnością łatwą do wykonania ale to nie czyni jej mniej naganną. Rezultaty kradzieży sklepowej są takie same jak innych bardziej oczywistych rodzajów kradzieży. Tak więc prosimy o zaznajomienie się z wytycznymi Linotype Library dotyczącymi Licencji Multi-Użytkownika (Multi-User License). Koszty takiego rozszerzenia licencji są znikome w stosunku do odszkodowań zasądzonych od Ciebie na drodze prawnej. Polecamy utworzenie w Twojej firmie pisemnego okólnika dotyczącego używania oprogramowania i rozpowszechnienie go wśród wszystkich zatrudnionych. Możesz również chcieć przeprowadzić wewnętrzną kontrolę (audyt) sprawdzającą, czy nie są używane nieautoryzowane kopie. To takie proste: oprogramowanie fontów może być licencjonowane na całą firmę, na każdą liczbę drukarek i systemów komputerowych. Skontaktuj się z nami odnośnie otrzymania Firmowej Licencji Użytkownika (Site-Multi-User License) i kontynuujmy naszą owocną współpracę.