KENTYPE logo Zamówienie Partnerzy Poradnik O firmie Fonty
spacer
 
 
 


Podając ceny produktów podajemy zawsze cenę netto wraz z informacją o doliczanej właściwej stawce VAT (23%).

Podstawą do zapłaty jest wystawiona Faktura VAT lub Faktura Pro Forma standardowo przesyłana w pliku pdf do akceptacji oraz z informacją o numerze naszego konta bankowego.

Oryginał i kopię faktury VAT (do podpisu) dostarczamy pocztą po zakończeniu transakcji.

Nie istnieje możliwość sprzedaży bez faktury lub bez doliczonej wartości VAT.

Faktura pełni również rolę potwierdzenia uzyskania licencji i dlatego zalecamy przechowywanie jej kopii wraz z innymi dokumentami licencyjnymi w Państwa firmie.


Zamówienia przyjmujemy poprzez formularz z naszej strony www lub e-mail lub fax. Formularz nie jest de facto „sklepem internetowym” a ma służyć jako pomoc przy składaniu zamówienia, aby żadne aspekty zamówienia (podanie formatu zapisu fontów, liczba stanowisk etc.) nie zostały przeoczone.

Ze względu na specyfikę dostarczanych produktów (oprogramowanie / fonty) nie ma możliwości ich zwrotu / wymiany / rezygnacji (itp.) po ich dostawie.

Nawet w przypadku zakupu konsumenckiego, gdy naszym Klientem jest osoba prywatna, Ustawa ogranicza możliwość zwrotu:
„kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych), programów komputerowych, jeśli otworzone zostało ich opakowanie”. („Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów [...]”, Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271).

Dostawy realizowane są najczęściej poprzez e-mail stąd produkty nie posiadają fizycznego opakowania. Wyrażenie życzenia dostawy elektronicznej potwierdza również przyjęcie do wiadomości, że sam fakt dostarczenia przesyłki e-mail jest równoznaczny z „rozpakowaniem” / instalacją / użyciem oprogramowania lub fontów.

Po otrzymaniu ostatecznego zamówienia (np. e-mali ze słowem „zamawiam”) przystępujemy do opracowania zlecenia, co generuje koszty po naszej stronie. Ew. chęć „wycofania” zamówienia po wystawieniu faktury, zawsze pociąga za sobą koszty manipulacyjne w wysokości od minimum 50 PLN aż do 100% wartości zamówienia - każdorazowo wyceniane w zależności od sytuacji i specyfiki dostawy.

W kwestii graficznej - prosimy mieć na uwadze, że producenci niektórych krojów pism (a szczególnie dotyczy to pisanek i krojów odręcznych) mogą umieszczać w fontach litery rzadko spotykane w typowo polskiej tradycji. Szczególnie chodzi tu o tzw. „francuskie” r oraz z, przekreślone ż lub „anglosaską” cyfrę 7 bez poprzeczki. Przygotowywane przez nas wersje polskie takich fontów (tzw. „polonizacja”) nie eliminuje tego stylu, który wymaga poważnej ingerencji w projekt fontu a działanie takie niejednokrotnie nie jest dozwolone przez producentów lub wymaga dodatkowych ustaleń i opłat.

Zakładamy, że dokonując wyboru konkretnego fontu Klient jest zorientowany w specyfice i zastosowanych w nim konkretnych rozwiązaniach typograficznych i stąd fakt późniejszego ich „wykrycia” nie stanowi podstaw do reklamacji. W takich sytuacjach zawsze bardzo chętnie służymy pomocą albo zwracając się bezpośrednio do producenta fontu aby wykonał wymagane modyfikacje albo (jeśli istnieje taka możliwość) własnoręcznie modyfikując font na konkretne potrzeby Klienta.

W przypadku gdyby fonty były wadliwe Nabywca ma prawo do ich wymiany i otrzymania wersji pozbawionej błędów.